Чеди-Хөл: маадырга тураскаалды ажыткан

Чеди-Хөл кожуунга тускай шериг операциязының киржикчизи Эдуард Ооржактың чырык адын мөңгежидип, тураскаалды ажыткан.

Амгы үениң маадыры Эдуард Ооржактың маадырлыг чоруу уттундурбас. Ол шавар халдаашкын үезинде удурланыкчының 2 дайынчы пунктузун, чадаг шеригниң дайынчы техниказын узуткаан. Сержантының эрес-дидим чоруу дайзынга улуг когаралды чедирген, Россияның шериг кезектери дайзынның камгалалын чаза булгап киргеш, кончуг дүрген чуртталга пунктузун хостаан.

Тыва дайынчыларның маадырлыг чоруун чаңгыс чер чурттуглары кезээ мөңгеде утпас. Тураскаал ажыдыышкынының үезинде Чеди-Хөл кожууннуң чыынды командаларының аразынга бут бөмбүүнүң маргылдаазын эрттирген.

#сво

Предыдущая запись
Чөөн-Хемчик: «Маадырларның өг-бүлелери» акция
Следующая запись
Более тридцати новобранцев из Тувы направлены в гвардейские части
Меню