Вакцинация айтырыы чазак деңнелинде

Республикада коронавирус аарыы чавырлып турар. Ооң-биле чергелештир амгы үеде чонга вакцинация чорудары кол черни ээлеп турар деп, Шолбан Кара-оол бо хүн чазактың аппарат хуралында демдеглээн.
Тере-Хөл, Тожу кожууннардан аңгыда, шупту кожууннарже вакциналарны чедирген деп, ТР-ниң Кадык камгалал яамызының сайыды Артыш Сат дыңнаткан. Күрүне порталы таварыштыр 108 вакцина салдыртыр күзелдиг хамааты бижиттирген.
«Кайда хөй чон чыглып турар-дыр, аңаа бирги оочурда вакцинацияны чорудары чугула. Оон аңгыда каяа аарыгның өөскүүшкүнү бооп болурул, аңаа вакцинацияны чорудар. Кадык камгалал яамызының сайыды шак мынчаар ажылдаар ужурлуг» — деп, Тываның Баштыңы сайытка хамаарыштыр шүгүмчүлелди кылган.

Предыдущая запись
Ажылындан халап болур
Следующая запись
Тожуда байдал
Меню