ТывКУ-да ажылдакчылар болгаш студентилерниң хөй кезии ковидке удур тарылганы алган

Тываның дээди өөредилге черинде ковидке удур тарылга ам-даа уламчылап турар. ТывКУ-нуң кадыкшылга төвүнүң дыңнадып турары-биле алырга, ажылдакчылар болгаш студентилерниң хөй кезии хамчык аарыгга удур тарылганы алган.
«ТР-ниң кол санитар эмчизиниң доктаалы езугаар өөредилге адырында ажылдап турарлар база дээди өөредилге черлеринде 18 хар четкен студентилер ыяап COVID-19-ка удур профилактиктиг тарылганы алыр ужурлуг» — деп, ТывКУ-нуң каадырлар болгаш херек эңмелели эргелелдиң начальниги Ай-Суу Ооржак чугаалаан.
Дээди өөредилге чери тарылга чорударынга бүгү таарымчалыг байдалды тургузуп, өөредилге чорудулгазынга айыыл чок чорукту хандырып турар. Бо хүннерде Интернациональная кудумчузунда 20 дугаарлыг бажыңда Кадыкшылга төвүнге немей тарылга пунктузу ажылын эгелээр.
«Бо адреске чүгле студентилер база вузтуң ажылдакчылары эвес, а шупту күзелдиг улус кээп тарыдып ап болур» — деп, өөредилгеден дашкаар ажыл талазы-биле проректор Остап Чооду чугаалаан. Студентилер тарылганың ужур-утказын медереп билип, хамчык аарыг улам таравазы-биле база өөредилгезинге үзүктелиишкин болдурбазы-биле күзелдии-биле кээп турары өөрүнчүг деп, ол демдеглээн.

#Вакцинация #Студенты #Коронавирус #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
«Ыраажы малчын» мөөрейниң түңнел кезээ
Следующая запись
Стартовал прием предложений и обращений на «Прямой разговор» с врио Главы Тувы Владиславом Ховалыгом, который состоится 15 августа
Меню