Тываның чонун гриппке болгаш ОРВИ-ге удур тарыыр план 66 хуу күүсеттинген

2020 чылда гриппке болгаш ОРВИ-ге удур 172600 кижини тарыыры планнаттынган. Оларның иштинде 88346 – бичии уруглар, 1254 – иштиг херээжен улус, 83000 – албан алыр ужурлуг кижилер.
Россияның Кадык камгалал яамызы улуг кижилерге дээш 34030 санныг тарылга эмнерин республикага ам-даа немей бээр.
Профилактиктиг тарыышкынның национал календары-биле республикада 152487 санныг гриппке удур (уругларга — 84441, улуг кижилерге — 68046 санныг) вакцина келген, ооң 117727 дозазын (уругларга — 63747, улуг кижилерге — 53980) август төнчүзүнде алган. Октябрь 7-де 34760 доза (уругларга — 20694, улуг кижилерге — 14066) келген. Август төнчүзүнде келген вакциналарны хуваалда езугаар шупту медицина албан черлеринге үлээн.
Чурттакчы чонну тарыыр план 66 хуу күүсеттинген. 55,25 муң улуг кижилерни тарып, тарыышкынны 66 % кылган. Оларның санында 1000 иштиг херээжен кижини тарыыр планны 100 хуу күүсеткен. 58,6 муң бичии чаштарны тарып, планны 66 хуу чедирген.
#здоровье #профилактика

Предыдущая запись
«Сактыышкынның сады» акция уруглар садында
Следующая запись
РЕКЛАМА, ПОДПИСКА, СОТРУДНИЧЕСТВО телеканал Тува-24 , газеты Шын» , «Тувинская правда», «Тыванын аныяктары», «Сылдысчыгаш»
Меню