Тывага камгалал сайыдының Кубогу дээш маргылдаалар эртер

Камгалал сайыдының Кубогу дээш III Бүгү-армейжи маргылдаалар бо айның 31-ден ноябрь 2-ге чедир бистиң республикавыска эртер. Бо чылын бүдүн делегейде пандемия чарлааны-биле, ук маргылдааны бо үеже чылдырганы ол. Ооң мурнунда чылдарда спортчу хемчегни чаңчыл езугаар июнь айның төнчүзүнде эрттирип турганын сагындыраал.
Бо хүнде Кубокка киржири-биле 8 российжи команда бүрүткеткен. Ниити спортчуларның саны 80 кижи чеде бээр. Ол дээрге Мурнуу шериг округу, Барыын шериг округу, Төп шериг округу, Чөөн шериг округу, Соңгу чүктүң флоду, ВДВ, ВМФ, ЦСКА болгаш 41-ги ниити шериг армиязы болур.
#Тыванын_аныяктары солуннуң редакциязынга дыңнатканы-биле алырга, бо чылын даштыкы чурттардан командалар коронавирус аарыының уржуундан чалаттырбаан. Бо удаада маргылдааның хүндүлүг аалчылары кылдыр грек-рим хүрешке олимпий оюннарының үш дакпыр чемпиону А.А. Карелин, чиик атлетикага олимпий чемпиону В.И. Иваненко кээп киржир.
Оон аңгыда ат-сураглыг спортчулар аныяктарга мастер-класстарны Тес-Хем кожуунга эрттирер.
Мира КОНГУЛ-ООЛ
#Кубокминистраобороны #спорт #ЗОЖ #Шойгу #тыва #Тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш_солуннар

Предыдущая запись
Одаренный филолог- Лопсан Салчак
Следующая запись
Программа III Всероссийских соревнований по спортивной борьбе на Кубок Министра обороны Российской Федерации
Меню