Тывада 120 муң кижи ковидке удур тарылганы алган

✅ Октябрь 24-түң медээзи-биле алырга, 9600 түңнүг вакцина Тывада келген. Тарылганың бирги кезээн болгаш спутник лайт вакцинаны 120 муң кижи алган, ол дээрге 72,7 хуузу болур. Долу тарылганы 63,3 хуу кижи эрткен. Ковидке удур тарылганы чурттакчы чоннуң эртип турар темпизин алыр болза, Тыва бүдүн чурттуң деңнели-биле 14-кү черде турар.
Ковидке удур тарылганы 70 хуудан эвээш организастаан кожуууннарга Барыын-Хемчик, Кызыл, Эрзин, Тере-Хөл хамааржыр. Чүгле эрткен неделяның төнчүзүнге чедир Кызыл кожуун бурунгаарлап, 772 кижиге немей тарылганы чоруткан.

Чурукту Интернеттен алган.
#стопкоронавирус #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
 ДЕТСТВО В ПОГОНАХ
Следующая запись
47 эзирик чолаачыны туткан
Меню