Тыва оолдар – бүзүрелдиг дайынчылар

ТР-ниң Шериг комиссариадынга пандемия үезинде күскү шериг келдириишкини канчаар болурунуң дугайында парлалга конференциязы болуп эрткен. Журналистерниң айтырыгларынга Шериг-эмчи экспертиза төвүнүң начальниги Олег Литовченко, Хамаатыларның Шериг келдириишкин кыйгыртылгазының белеткел килдизиниң даргазы Константин Филиппов, ТР-ниң шериг комиссары Николай Францевич харыылааннар.
— Күскү келдириишкин-биле план езугаар чеже хамааты шериг албанынче чоруурул?
— 600 ажыг кижи чоруур.
— Тывадан чоруткан оолдар кандыг кезектерге эрттирерил?
— Шериг-далай флодундан аңгыда, колдуу шупту шериг кезектеринче чоруп турар. Ылаңгыя Барыын болгаш Чөөн шериг кезектери колдап турар.
— Шериг келдириишкинин пандемия үезинде канчаар организастааныл?
— Чүгле бистиң эвес республикада шупту шериг келдириишкин черлериниң иштин, херим ишинден эгелээш, график езугаар арыглап-аштап, халдавыр чок болдуруп турар. Кирип турда, эжик аксынга эъдиниң изиин хынааш, хол-хаптарын, камгалал маскаларны, антисептиктерни үлеп бээр. Ол-ла дораан коронавируска экспресс-тест дужаар. Чаа келген хамаатыларның анализиниң харыызы келбээн шаанда, анализиниң харыызы эки улустуң аразынче киирбес. Бир дугаар каъттан үш дугаар каътка чедир чада аайынче хыналданы эрткеш, ынчан кадык оолдар аразынче чоруур. Шеригже келдириишкин черинге түр чурттап турар үезинде база шупту дүрүмнерни сагыыр эптиг байдалдарны тургускан. Удуур оруннар, чемненир черге бот-боттарындан 1,5 м ырак турарлар. Кожа оруннарның чаңгызынга удуур дээн ышкаш. Өрээлдерни хүнде ийи катап агаарладып, арыглап-аштап турар. Оон аңгыда оларның олуруп турар автобустарын база дезинфекциялап турар.
— Шериг келдириишкин үезинде ковидтен аарый берзе, кандыг хемчеглер алыр силер?
— Аарыгның бадыткаттынарын манавайн, эъди изиг оолдарны дораан эмнелгеже чорудуптар бис. Аңаа шинчилгени эртер.
— Шериг эрттирер хөңнү чок, дезип турар оолдар бар бе?
— Бисте ындыг улус чок. Оолдар улуг күзел-биле шериг херээн эрттирип турар. Бо удаада база, чыл санында дег, план күүсеттинер дээрзинге бүзүрелдиг бис. Тыва оолдар узун, мөге-шыырак эвес-даа болза, дыка шыдамык, кадыкшылы эки, бүзүрелдиг дайынчылар дээрзин кайда-даа билир апарган. Олар чаңгыс чер-чуртуувус, Россияның маадыры Сергей Күжүгетович Шойгуга чоргаарланып, төлептиг алдынарын бодаарлар.

#призывник #армия #военныйбилет #военкомат #призыв2020 #осеннийпризыв #россия #тыва #шойгу #призывник2020 #Тыва_территория_мужества #Тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш_солуннар

Предыдущая запись
БИЛИП АЛЫРЫ АРТЫК ЭВЕС
Следующая запись
Киберпространство: территория современной жизни
Меню