Тыва коронавирус хамчыының өөскээни-биле 2-ги черде турар

Бөгүн чазактың аппарат хуралынга республиканың кол санитар эмчизи Людмила Салчактың илеткээни-биле алырга, Тыва коронавирус хамчыының өөскээни-биле 2-ги черде турар.
Ол бедик көргүзүг болуп турар. Эрткен неделя дургузунда ниитизи-биле лабораторлуг-бадыткалдыг 909 аарыг кижи илерээн. Ол ышкаш Иркутск хоорайже хынаары-биле, 26 пробаны чоруткан. Оларның аразында 5 британ, 1 индий коронавирус хевирлери бадыткаттынган. Эпидистелгени чоруткан соонда, коронавирустуң британ хевиринден бир кижи Турция чорааш аараан, а 4 кижи дорт харылзаадан чыпшырганы билдинген. Аарыгның индий хевиринден аараан кижиге Москвадан төрели аалдап кээп чораан. Баш бурунгаар билдингени-биле, 26 пробадан 14 штамм британ болгаш индий, а алдызы коронавирустуң өске хевирлери болуп турар.
Колдуунда 30 хардан 45 хар чедир назылыг чурттакчы чон айыылдыг бөлүкке хамааржып, аарыгга алзып турар. Оон аңгыда Лунсинде болгаш Сойнуң өкпе аарыынга удур диспансеринде аарыгның өөскээн дөзу бар. Лунсинде 40 кижи аараан, Сойда 24 кижи.
#стопкоронавирус #аппаратхуралы #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Чурттакчы чон корнавирустуң британ болгаш индий хевирлериниң айыылдыын ам-даа ожаавайн турар
Следующая запись
Малды кадат чокка оъткарары чидиг айтырыг болуп артпышаан
Меню