Тыва COVID-19 хамчыынга удур 187 млн. рубльди алыр

Тыва коронавирус аарыынга удур демисел дээш 187 млн. рубльди алыр, ону аарыг кижилерни чыттырар орун-олуттарны немей тургузарынче чарыгдаар деп, республикавыстың Баштыңы Шолбан Кара-оол РФ-тиң саң-хөө сайыдының оралакчызы Леонид Горнин-биле ужурашкан түңнелинде, бодунуң блогунда бижээн.

— Леонидом Владимирович-биле (РФ-тиң саң-хөө сайыдының оралакчызы Леонид Горнин) бо хүнде эң-не чугула айтырыг – коронавирус аарыынга удур алдынып турар соңгаарладып болбас хемчеглерниң акшаландырыышкынының дугайында чугаалаштывыс. 187 млн. рубльди республикаже дораан шилчидер деп шиитпирлээн. Бис ол акша-хөреңгини аарыг кижилерни чыттырып эмнээри-биле, немей оруннарны тургузуп, чугула херек препараттар садып алырынче чарыгдаар бис.
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң дыңнадып турары-биле алырга, бо чоокку үеде 195 млн. рубльди эмчилер болгаш башкыларның шалыңын төлээри-биле регион алыр.
Октябрьның сөөлгү хүнүнге чедир республика иштинде 9427 кижиде коронавирус аарыы чыпшынган. Оларның иштинде 134 кижи аар аараан, ИВЛ-де 7 пациентини кошкан, НИВЛ-де 12 кижи. Сөөлгү хонукта 102 кижини эмчиже чыттырган.
#стопкоронавирус #Тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Тыва дыл башкызының чогаадыкчы ажыл
Следующая запись
Хөй кижи киржилгелиг массалыг хемчеглерни хорууру чугула
Меню