«Тува24» канал: сентябрь 1-де уруглар парта артынга олурар бе?

ТР-ниң Чазак Даргазының оралакчызының хүлээлгезин күүседип турар Саида Сенгии «Тува 24» телеканалга чурттакчы чонну сонуургадып турар айтырыгларынга харыылаан.

Бөгүн, август 6-да 17:30-де, дамчыдылганы көрүп болур.

Бо хүнде актуалдыг айтырыглар:

Амгы үеде республикада ниитизи-биле каш кижи коронавирустан аарып турарыл? Чеже кижи ковидке удур тарылганың ийиги кезээн албааныл? Ооң айыылы? Тарылганың ийиги кезээнден ойталаан улус ковидтен аарып турары шын бе?

Чаа өөредилге чылынга школаларның белеткели кандыгыл? Сентябрь 1-де уруглар школаже кирип, парта артынга олурар бе?

3-тен 7 харга чедир уругларга социал төлевирлер кандыг чылдагаан-биле саадап турарыл? Бо айтырыгны канчаар шиитпирлеп турарыл?

Тываның Баштыңының хүлээлгезин түр күүседип турар В. Ховалыгның Москвага ажылчын аян-чоруунуң үезинде федералдыг сайыттар-биле ужуражылгаларының түңнелинде, республикага 1,5 млдр рубльди дүрген шиитпирлээр айтырыгларже акшаландырыышкын чедип алдынган. Социал адырның кайы угланыышкыннарынче бо акша-хөреңгини чарыырын Саида Сенгии чугаалаан.
#Тува24

https://www.instagram.com/p/CSN2wKLHTHQ/?utm_medium=c..

Предыдущая запись
Тыважа хөй ажыл-чорудулгалыг төптер хамаатыларны хүлээп эгелээн
Следующая запись
«Даңгына» национал мөөрейниң киржикчизи — Алдын-Сай Сарыглар!
Меню