«Социал картофель» —  өг-бүлелерге деткимче

Бо чылын республикада 1200 ажыг өг-бүле «Социал картофель» төлевилелдиң киржикчилери болган. Бөгүн чазактың аппарат хуралынга күш-ажыл болгаш социал политика сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Эдуард Санданның илеткелинден алырга, өг-бүлелер чүгле картофель үрезини эвес, а ногаа аймааның үрезиннерин база күрүнеден деткимче кылдыр алган.

Чаңчыл езугаар бажың бүрүзү 5-тен 9 шоодай чедир картофельдиң дүжүдүн алыр, ол дээрге 100 килограммдан эвээш эвес. Специалистерниң санап турары-биле, дүжүттүң ачызында бир өг-бүле-ле 10 муң хире рубльге камналгалыг болур. Төлевилелди боттандырары-биле чыл санында өг-бүлелер-биле керээни чарып турар. Киржикчилерге ногаа-картофельди ажаап-хайгаараары-биле херээженнер чөвүлелдери, культура бажыңнарының ажылдакчылары, Адалар чөвүлелдериниң идепкейжилери масстер-класстарны эрттирип, өөредиглиг лекция-семинарларны чорудуп турарын ол дыңнаткан.

Чурукту Интернеттен алган.

 

#стопкоронавирус #чазак #аппаратхуралы #ховалыг #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Пандемия үезинде сайгарлыкчыларга чиигелделиг хемчеглерни ажылдап кылган
Следующая запись
Фермеры Тувы смогут продавать продукцию на своих сельхозугодиях
Меню