Санавиация-биле аарыг кижини чедирери

Бөгүн чазактың аппарат хуралынга ковидтен аараан кижилерни Кызылдың эмнелгелеринче канчаар эккеп турарын чугаалашкан. Бо айтырыгга Шолбан Хопуя база Кежик Дандаа республиканың Баштыңының ковид аарыглыг улусту дажыыры-биле вертолет каш катап ушкан деп айтырыынга тодаргай харыы берип шыдаваан. Шагаан-Арыг-Кызыл аразынга аарыг кижини кайы хире үе дургузунда эккеп болурун Тываның Баштыңы чижек кылдыр Алла Намдактан айтырган. Кадык камгалал яамызының оралакчы сайыдының дыңнатканы-биле алырга, маңаа ковид бригада эмчилери 15 минута дургузунда чыглыр, а тус черде эмчилер аарыг кижини орукка белеткеп алган турар, ынчангаш 1 шак дургузунда аарыг кижини Кызылдың эмнелгелеринге чедирип болур.
#тыва #кара_оол #чазак #аппаратхуралы #аппаратноесовещание #тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш

Предыдущая запись
Ажылдың четпестерин эдер дээш
Следующая запись
Коронавируска хамаарыштыр
Меню