Россия чаңгыс чер-чурттугларын кагбаан

Дүүн ТР-ниң А.С. Пушкина аттыг Национал библиотеказынга «Своих не бросаем» деп номну дамчыткан.
Россияның Даштыкы херектер яамызының Красноярск хоорайда төлээзиниң хүлээлгезин күүседип турар А.А. Захаров ук номну республиканың библиотеказынга дамчыдып берген. Ында коронавирус хамчыының үезинде российжилерниң янзы-бүрү чурттардан ээп чанып кээп турганын көргүскен.
Ук номну ТАСС информ агентилел үндүрген. Номда российжи дипломаттарның күжениишкинниг ажыл-ижин чырыткан. Ол ышкаш кайы-бир чурттан ээп келген хамаатыларны үндүр дажаан рейстерниң сан-барымдаалары оларның кайы хире улуг ажыл чорутканын херечилеп турар.
Ном 2 муң экземпляр үнген. Ынаар 53 чурт кирген.
#Тыва #Культура_Тувы #Книга_Альбом #Своих_Не_Бросаем
Предыдущая запись
В некоторых избирательных округах конкурс достигает 15 человек на место
Следующая запись
Чагыдылгаже далажыңар!
Меню