Рестораннарга санитарлыг негелделерни кошкадып болур

Дүүн чазактың аппарат хуралынга кол санитар эмчи Людмила Салчак хөй-ниитиниң чемненилге черлеринге санитар-эпидемиологтуг негелделерни кошкадыр талазы-биле хемчеглерни саналдаан. Тывада чүгле 30 хире кафе-ресторан QR-паспорттарны алган. Ынчалза-даа кожууннарда хөй-ниити чемненилге черлери антиковид паспорттарын алырынче далашпайн турар. Людмила Салчактың дыңнатканы-биле алырга, республиканың девискээринде биче сайгарлыкчы чоруктуң чүгле 65, 5 хуузу ковидке удур тарылганы алган. А коллективтиг иммунитетти тургузарынга 80 хуу херек.

«Ажылчыннарының ковидке удур 100 хуу тарылгазындан аңгыда, хөй-ниити черлери оран-савазының иштинге видео-хайгаарал херекселдерин тургузары чугула. Ол ышкаш хууда сайгарлыкчылар долу эвес кызыгаарлаашкын негелделеринге дүүштүр ажылдап өөренир ужурлуг. QR-паспорттарлыг кижилерни байырлыг хемчеглерже киирип болур» — деп, кол санитар эмчи тайылбырлаан.
Банкет залдарынга чүгле чүстен хөй эвес кижини киирип болур, оран-саваның долдурттунганы 50 хуудан көвүдевес. Бир столга 6-дан хөй кижи олуруп болбас, ону ресторан, кафелерниң ээлери организастаар. А столдарның аразы 1, 5 метр болур.

#стопкоронавирус #тыванын_аныяктары
Чурукту Интернеттен алган.

Предыдущая запись
Подарки для ёлки
Следующая запись
 Ак-Довуракта хөмүр айтырыы кажан шиитпирлеттинерил?
Меню