Республикада аарыг чавырлып турза-даа, чамдык кожууннарда өөскүвүшаан хевээр

Бо хүн чазактың аппарат хуралын чаңчыл егузаар Тываның Баштыңының хүлээлгезин түр күүседип турар Владислав Ховалыг удуртуп эрттирген. Хуралдың бирги айтырыы республиканың девискээринде коронавирус хамчыынга хамаарышкан. Тываның кол санитар эмчизи Людмила Салчактың дыңнатканы-биле алырга, бистиң республикавыста аарыгның хүн бүрүде нептерээриниң темпизи 100 муң кижиге хамаарыштыр 18,1 хуу болуп турар. Моон алгаш көөрге, Россияда 21 дугаар черде турар бис. Аарыгның өзүп-көвүдээр темпизи – 0,23.
Бо сан-чурагайны чаңгыс черге тудары күзенчиг. Эрткен неделяда республикага 424 аарыг кижи илереттинген, оларның ишитнде 135 чаш уруг бар. Ниитизи-биле аарыг 8 хуу эвээжээн. Ынчалза-даа школа назыны четпээн болгаш школачылар ортузунда коронавирус аарыы 15,2 хуу, пенсия назылыглар ортузунда 3,8 хуу, эрге-хоойлу органнарының ажылдакчыларының аразында 16,3 хуу өскен.
Республикада аарыг чавырлып турза-даа, чамдык кожууннарда өөскүвүшаан хевээр. Оларга Чөөн-Хемчик, Барыын-Хемчик, Өвүр, Тес-Хем, Чеди-Хөл, Мөңгүн-Тайга кожууннары хамааржыр.
Бо хүннерде бүдүн Тываның иштинде 493 өөреникчилиг 19 класста 110 COVID-19 чыпшынган уруг бүрүткеттинген.
Оон аңгыда сезоннуг ОРВИ болгаш грипп аарыының байдалынга хамаарыштыр Людмила Салчак илеткээн. Ниитизи-биле сезоннуг думаа аарыы өйүнде деп, ол демдеглээн. Ынчалза-даа думаалаан 3-тен 6 харга чедир уруглар 7,9 хуу, 14 харга чедир уруглар 33 хуу өскен. ОРВИ болгаш думааның им-демдектери COVID-19 аарыы-биле дөмей. Ынчангаш бирги им-демдектер көстүрге-ле, уругларны өөредилге албан черлеринче чорутпайн, дораан эмчи албан черлеринден дузаны дилээри чугула.
Республиканың девискээринде ковид аарыы чүгээртеп турары-биле, спортчу объектилерниң долдуруушкунун 50 хууга чөпшээреп, чыынды командаларның спортчу белеткелин чорударын Людмила Салчак саналдаан.
#аппаратноесовещание #врио #ховалыг #стопкоронавирус #тыванын_аныяктары
Предыдущая запись
Контейнерлерни болгаш экочеткилерни саткан
Следующая запись
Наадым онлайн-хевирге эртер
Меню