QR-паспорт (ковидке удур тарыткан деп бадыткал) херек

Республикага ноябрьның 1-ден эгелеп, QR-паспорт (ковидке удур тарыткан деп бадыткал) чокта, хөй кижи чыглыр культура-массалыг хемчеглерже, хөй-ниитиниң чемненилге черлери, хөй ажыл-чорудулгалыг төптерже  киирбес.
Чагыгларны gr-tuva@mail.ru адрестиг электроннуг почтаже чорудар.
GR-паспорттарны www.мойбизнес17.рф сайтыдан киирип ап болур.

Предыдущая запись
 Россияның Президентизи Владимир Путин октябрь 30-ден ноябрь 7-ге чедир ажыл хүнү эвес кылдыр чарлаан
Следующая запись
Объявлен Межрегиональный конкурс «Лидеры Енисейской Сибири»
Меню