Кызыгаарлаашкыннарның чамдыызын кошкаткан

Тывада COVID-19 аарыының эпидбайдалы чүгээртеп кел чыдары-биле, 2 неделя бурунгаар киирген кызыгаарлаашкыннарның чамдыызын кошкаткан. Ол дугайында ТР-ниң Чазааның Даргазының оралакчызы — экономика сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Айдыс Сат журналистер-биле ужуражылга үезинде дыңнаткан.
❗ садыглаашкын черлери, садыг төптери ажылдап эгелээр, а аъш-чемге хамаарышпас садыг бүдүрүлгелери 50 хуудан ашпас садып алыкчыларны киирип болур.
❗Чунар-бажыңнар, хеп чуур черлер, химчистка болгаш ательелер база ындыг негелде-биле ажылдаар.
❗Фитнес-клубтар база залдар, чараштаныр салоннар, баш таарар черлер, массаж база маникюр салоннарынга дараазында негелделерни тургускан: баш бурунгаар бижидилге-биле клиентилерни хүлээр болгаш, 25 хуудан көвүдевес ужурлуг.
❗ Мында эң-не кол негелде – сайгарлыкчылар болгаш бүдүрүлгелерниң ажылдакчылары тарылганы алган турары албан. Коронавируска удур тарылга албаан кижини ажылдатпас. Тарылганы алган улустуң даңзызын хүн бүрүде Росхереглелхайгаарал албанынче дыңнаткан турар ужурлуг.
Росхереглел хайгаарал эргелелиниң доктаатканы айыыл чок чоруктуң шупту дүрүмнерин сагыыры албан. Ооң-биле чергелештир ковидке удур хемчеглерни сагыырын күштелдирген.

❗Пандемия үезинде республика девискээринге массалыг хемчеглер эрттирери хоруглуг. Серемчилелдиг бөлүкке хамааржыр (65 хардан өрү назылыг, иштиг херээженнер) кижилер ырактан ажылдап артар, «эртенги шүүрелдени» чорудар, ажылчын олуттарны доктаамал дезинфекциялаар, бактерияларга удур дериг-херекселдер-биле өрээл иштин арыглаар, хуу камгалал чүүлдерин база антисептиктерни салыр.
#стопкоронавирус #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Секретарь Тувинского регионального отделения «Единая Россия», Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва Кан-оол Даваа поздравил десантников и ветеранов с 91-годовщиной образования ВДВ
Следующая запись
Ыраажы малчынның аалынга четкенивис
Меню