Ковид аарыы нептеревишаан

Регионда коронавирус аарыының нептерээри дүвүрелди болдурбушаан. Бо неделяда чазактың аппарат хуралынга ковидтен аараан кижилерниң саны эвээжевейн турарын дыңнаткан. Неделя бурунгаар 58 аарыг кижи бүрүткеттинген болза, чаңгыс хонук дургузунда 57 аарыг кижи илерээн. Оон аңгыда, коронавирусту аарып эрттирген кижилер ОРВИ болгаш гриппти дөмей-ле аар эртерин Людмила Салчак демдеглээн. Ынчангаш коронавирустан аңгыда, ОРВИ болгаш гриппке удур тарылганы салдыртыры чугула.
Амгы үеде Тывада 50 ажыг класстарның өөреникчилерин бажыңдан Интернет таварыштыр кичээлдээр кылдыр хостаанын сагындыраал.

#стопкоронавирус #тыванын_аныяктары
Чурукту Интернеттен алган.

Предыдущая запись
Тываның ырак-узак кожууннарында чурттакчы чоннуң чизези 70 хуу кылдынган
Следующая запись
Мурнакчы малчыннарга онза алдар болгаш хүндү
Меню