Ковид аарыы чавырылган регионнарның бирээзи

Россия деңнелинде ковид аарыы чавырылган регионнарның санында кирип турар бис. Ынчалза-даа ук хамчык кайнаар-даа чиде бербээн. Ынчангаш санитарлыг нормаларны улаштыр сагыыры чугула. Бистиң республикавыста 192 кижи ковидтен амы-тынындан чарылган. Ковидке удур эң-не кол ажыл – вакцинация. Коллективтиг иммунитетти тургузары чугула. Ындыг-даа болза, вакцинацияны хамаатының күзели-биле кылырын утпаза эки.
Оон аңгыда 2021 чыл политиктиг чыл деп билир бис. Ынчангаш политиктиг оппонентилеривис эки-даа медээни сыр дедир кылдыр чугаалап болур Ону ийи-чаңгыс кижилер кылып турза-даа, ниити чоннуң чөптүг сайгарылгазын ап болур бис деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан.
#тыва #кара_оол #аппаратхуралы #стопкоронавирус #тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш

Предыдущая запись
Малчыннарже үнүүшкүннер уламчылаар
Следующая запись
Школаларда эмчи ажылдакчылары чедишпес
Меню