Коронавируска удур тарылганы албан алыр хамаатыларның даңзызын тургускан

Бөгүн чазактың аппарат хуралынга республиканың кол санитар эмчизи Людмила Салчактың дыңнатканы-биле алырга, чурттакчы чоннуң ыяап тарылганы эртер ужурлуг категорияларынга коронавируска удур тарылганы чорудар дугайында доктаалга атты ол салган. Хамчыктыг аарыгга удур тарылга албан эртер ужурлуг хамаатыларга: эмчи ажылдакчылары, социал болгаш өөредилге албан черлериниң, спорт болгаш чоннуң хостуг үезин чөптүг ажыглаарынга таарымчалыг албан черлериниң, хөй-ниити транспортунуң, аэропорттуң, вокзалдарның, аъш-чем бүдүрүлгелериниң, хөй-ниитиниң чемненилге черлериниң, аалчылар бажыңнарының, турисчи баазаларның, сауна, чунар-бажыңнарның, парикмахерская болгаш бо талазы-биле өске-даа ачы-дуза чедирилгезиниң, МФЦ-лерниң, почта ачы-дуза чедирилгезиниң, соталыг харылзааның ажылдакчылары, коммунал ажыл-агый ажылдакчылары, энергетиктер, студентилер, такси чолаачылары, 60+ хар назылыг хамаатылар болгаш оон-даа өскелер кирип турар. Бо даңзы долу эвес дээрзин сагындыраал.
Тарылганың бирги үлүүн август 15-ке чедир чорудар, а ийиги үлүүн сентябрь 15-ке чедир доозарын ук доктаалда айыткан.
Чурукту Интернеттен алган.

#стопкоронавирус #чазак #аппаратхуралы #ховалыг #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Хөй-ниити траснпортунга пассажирлер социал дистанцияны сагыырын чедип алыры чугула
Следующая запись
Пандемия үезинде сайгарлыкчыларга чиигелделиг хемчеглерни ажылдап кылган
Меню