Халас эмнер

Амгы үеде коронавирустан аараан кижилер канчаар эмненип база эмчи дузазын ап турарының дугайында Республика эмнелгезиниң аарыгны болдурбазы-биле баш удур хемчеглер төвүнде килдис удуртукчузу Шончалай Эрес-ооловна Соянова #Тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш солуннарның номчукчуларынга мынчаар таныштырган:
— Ооң мурнунда бадыткаттынган COVID-19 диагностуг хөй ажы-төлдүг болгаш орулгазы эвээш өг-бүлелерге, арга-шинээ кызыгаарлыг уругларга, иштиг херээжен кижилерге, хоочураан аарыгларлыг, ажылдавайн турар пенсионерлерге халас эмнерни берип турган. Бо хүнден эгелеп, Кадык камгалал яамызының дужаалы езугаар бадыткаттынган COVID-19 диагностуг кижи бүрүзү халас эм алыр эргелиг. Аараан кижиниң бажыңынга ковид бригадалары херек эмнерни эккеп, улаштыр хайгааралга алыр.

Чурукту интернеттен алган.

#лекарства #коронавирус #цены #ХаласЭмнер #КадыкБол #Тыва #стопкоронавирус #Сылдысчыгаш_солуну #Тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Тываның база бир салым-чаяанныг оглу
Следующая запись
Тыва кижиниң езу-чаңчылдарынга дүүшпес үүлгедиг
Меню