Хөй уругларлыг аваның бодалы

Ыраккы Каа-Хемниң 2 дугаар школазының эге класстар башкызы Чечек Ховузаевна Иргит — 9 ажы-төлдүң ынак авазы. Хөй ажы-төлдүг ава уругларын төлептиг кижилер кылдыр өстүрүп чоруур. Башкы кижиниң ажылы чымыштыг, чамдыкта дүъштеки изиг чем кылып четтикпейн баар таварылга туруп келир. Ынчангаш школада эге класстар өөреникчилерин изиг чем-биле чемгерип турарынга таарзынган.

#ГорячееПитание #Учебники #Номнар #Школы #Дети #Тыва
#Тыванын_аныяктары_Сылдысчыгаш_солуну #Каахем

Предыдущая запись
БАЖЫҢ ИШТИН ХАЛДАВЫР ЧОК БОЛДУРАРЫ
Следующая запись
Обманутые жители
Меню