Хөй-ниити траснпортунга пассажирлер социал дистанцияны сагыырын чедип алыры чугула

Бөгүн чазактың аппарат хуралынга ТР-ниң ИХЯ-ның оралакчы сайыды Вадим Овчинников республиканың девискээринге пандемия үезинде чоруттунган хыналдаларның түңнелин илеткээн.  Эрткен неделя дургузунда полиция ажылдакчылары чурттакчы чоннуң бот-кызыгаарлаашкынны сагып турарынга хамаарыштыр 800 хамаатының доктаамал чурттап турар черлеринге барып хынаан түңнелинде, 53 администартивтиг протоколду тургускан. Оон аңгыда хөй-ниити аргыжылгазынга, хөй-ниити чемненилге черлеринге, садыг-саарылга объектилеринге хыналдаларны чоруткан.

Кызыл хоорайда «Удача» садыгның садыгжы-кассири санитар-эпидемиологтуг дүрүмнерни сагывааны-биле, протоколду тургускан. «12 стульев», «Сказка» кафе-барларниң иштинге кижилерни киирип алгаш, чемгерип турган, бо таварылгада олар чүгле чемни үндүр садып болур. Оларга хамаарыштыр база административтиг протоколду тургускан. Ол ышкаш 9 дугаар маршрутканың кондукторунга хамаарыштыр протоколду тургускан, бо удаада ол пассажир сөөртүлгезиниң үезинде хамаатыларның социал дистанциязын сагыыры-биле ажылды чорутпаан.

Чурукту Интернеттен алган.

 

#стопкоронавирус #чазак #аппаратхуралы #ховалыг #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Айдын Сарыглар отметил важность включения необходимых мер поддержки для повышения качества жизни гражданам с ОВЗ в народную программу «Единой России»
Следующая запись
Коронавируска удур тарылганы албан алыр хамаатыларның даңзызын тургускан
Меню