Газельдерде санитарлыг байдал дугайында

Бо хүн чазактың аппарат хуралынга Людмила Салчактың илеткели ковид аарыынга хамаарыштыр элээн тодаргай болганын сагындыраал. Бо удаада кол инфекционист эмчи шупту адырларга хамаарыштыр сайгарылганы кылган. Өөреникчилер ортузунда сагылга-чурум шоолуг эвес-даа болза, эпидемияның улуг өөскүүшкүнү школаларда чок.
Людмила Салчак чон сөөртүп, хоорай аргыжылгазында ажылдап хоорайның маршрут газельдериниң арыг-силиинге хамаарыштыр база сагындырыгны чугаалаан.
#стопкоронавирус #тыва #чазак #аппаратноесовещание #тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш_солуннар
Чурукту интернеттен алган

Предыдущая запись
Мөңгүн-Тайгада электри чырыы чок
Следующая запись
Чоннуң орулга ажылдап алыр аргазы бар бе?
Меню