Эң-не бүзүрелдиг арга

✅ Амгы үеде республиканың аңгы-аңгы булуңнарында ковидке удур тарылганы чурттакчы чон улуг харыысалга-биле хүлээп ап турар. Тарылга соонда, хамчыктыг аарыгга удур коллективтиг иммунитет тыптырын угаап, өг-бүлениң кежигүннери идепкейлии-биле тарыдып турар.

Бо коргунчуг аарыг 60 хардан өрү база иштиг-сааттыг херээжен улуска улуг айыылды тургузуп болур. Ынчангаш оларга база гамковидвак вакцинаны 2 удаа салып турарын Чаа-Хөл кожууннуң Төп эмнелгезиниң кол эмчизи Чаян Ламажык #Тыванын_аныяктары солуннуң редакциязынга дыңнаткан.

«Ниитизи-биле Чаа-Хөл кожуунда 4010 улуг улус бар. Кожуунда 3680 вакцина келген. Чаа-Хөлдүң чурттакчы чонунуң 80 хуузу (2706 кижи) вакцинаны салдырткаш, коллективтиг иммунитетти алыр болза, бо хүнде 2448 кижи ковидке удур тарылганы алган. Ам чүгле 258 кижи тарыдары арткан. Амгы үеде COVID-19 аарыынга удур эң-не идегелдиг арга тарылганы алыры болур» — деп, Чаян Ламажык чугаалаан.

Предыдущая запись
Тува участвует в комплексном инвестиционном проекте «Енисейская Сибирь»
Следующая запись
В кинотеатре Тувы показали фильм «Стальные ветра»
Меню