Доозукчулар аттестаттарын алган

2021 чылдың доозукчуларының чаңгыс аай шылгалдалары июнь 25-те доозулган. Ооң соон дарый оларга бышкан билигниң аттестаттарын байырлыг байдалга июнь 26-да тывыскылаан. Бо чылгы доозукчуларның доозукчу кежээлерин делегейде нептерээн хамчык аарыының уржуундан хоруп каан деп шупту билир болгай бис. Кызылдың 9 дугаар гимназиязынга доозукчуларның аттестаттарын кандыг байдалда тывысканынга хамаарыштыр кижизидилге ажылының талазы-биле директорнуң оралакчызы Делег Аида Геральдовна мынчаар тайылбырны кылды: «Бо чылын бистиң гимназиявыстың ханаларындан 51 өөреникчини доостуруп үндүрүп, амыдыралдың улуг оруунче үдеп турар бис. 11 чыл дургузунда школага өөренген билиин бадыткаан аттестаттарын байырлыг байдалга июнь 26-да тывыстывыс. Байырлыг хемчегни уругларывыстың кадыкшылын камнаар сорулга-биле, бүгү-ле негелделерни хажытпайн эрттирдивис.
Бо чылгы доозукчуларывыстың аразында спортка, уран чүүлге, өөредилгеге дээш бүгү талазы-биле салым-чаяанныг, уран-талантылыг уругларывыс хөй. Гимназиявыстың президентизи болуп турган, идепкейлиг өөреникчилеривистиң бирээзи, 11 б класстың доозукчузу Монгуш Сайын школаны алдын медаль-биле доозуп турарынга канчаар-даа аажок өөрүп, чоргаарланып турар бис.
Ажы-төлүвүске амыдыралдың оруктары ажык, арыг болзун деп йөрээп тур бис. Улаштыр боттарының мурнунга салдынган сорулгаларын чедип ап база чуртувустуң төлептиг хамаатылары болуп, ооң сайзыралынга үлүг-хуузун киириштирерин күзедивис».

#выпускник2021 #стопкоронавирус #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Абитуриент, знай. Подать документы в ТувГУ – через Госуслуги: проще, чем кажется
Следующая запись
«Хүн бүрүзүнде чаа ажыдыышкыннар». ТывКУ-нуң «Мандарин» онлайн школазы ажылдап эгелээн
Меню