Дүүн, июль 11 -ниң хүнүнде, республиканың девискээринге 128 аарыг кижи илереттинген

Дүүн, июль 11 -ниң хүнүнде, республиканың девискээринге 128 аарыг кижи илереттинген. ТР-де бир хонук дургузунда коронавирустан аараан көргүзүг 100 кижиге хамаарыштыр 39,1.
Июль 11-ге чедир 17 харга чедир назы четпээн 17 уруг, 3 студент, СОШ ажылдакчылары — 3, ДДУ-4 дээди болгаш ортумак өөредилге черлеринде — 0, кадык камгалалында — 11 ,социал албан черлеринде — 0, муниципалитеттерде — 0, федералдыг албан черлеринде — 1, организацияларда — 8, хууда сайгарлыкчыларда — 1, корум-чурум тудар органнарда — 1, пенсионерлер — 37, ажыл чок – 16 аарыг кижи бүрүткеттинген.
Девискээрлер аайы-биле алырга, Кызыл хоорайда — 71, Ак-Довурак хоорайда — 1, Кызыл — 8, Улуг-Хем -3 , Чөөн-Хем — 1, Тере-Хөл — 0, Бай-Тайга — 2, Өвүр — 0, Таңды — 9, Тес-Хем — 17, Бии-Хем — 0, Чаа-Хөл — 1, Сүт-Хөл — 4, Барыын-Хемчик — 1, Каа-Хем — 3, Мөңгүн-Тайга — 1, Чеди-Хөл — 2, Эрзин — 4, Тожу — 0.
Аарыг кижилер-биле дорт харылзаалыг турган 1023 кижи илереттинген. Rt — 1,0.
Халдавырлыг аарыглар эмнелгезинде хостуг оруннар 21,5 хууда, эмчиниң хайгааралында 2244 кижи турар, амбулаторлуг эмнээшкинни 3169 кижи, стационарда 1254 кижи эмнээшкинни ап турар.

#стопкоронавирус #тыва #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Как работает закон фракции «Единой России» об «удаленке» в условиях новой волны коронавируса 
Следующая запись
Айдын Сарыглар: «Берегите себя, оставайтесь дома!»
Меню