Covid-19 Мөңгүн-Тайгада нептерээн

Чазактың аппарат хуралынга чаа хевирниң коронавирус аарыынга хамаарыштыр байдалды чугаалашкан. Тываның кол санитар эмчизи Людмила Салчактың дыңнатканы-биле алырга, даштыкы чурттардан 5015 хамааты келген. 91 кижиге хамаарыштыр протоколадарны тургускан, оларның 34-ге хамаарыштыр шүүгү органнары 250 муң рубльге торгаар шииткелди үндүрген. Негелдени хажыткан хамаатыларның аразындан 39 кижи Турциядан келген, 11 кижи Таджикистандан, 2 кижи ОАЭ-ден, 2 кижи Африкадан дээш оон-даа өске. 35 хамаатыга 14 хонук дургузунда бот-кызыгаарлаашкынга олурар доктаалды берген. Ниитизи-биле Тывада неделя дургузунда COVID-19-тан аараан 16 таварылга бүрүткеттинген. Аарыг кижилерниң саны 14,3 хууга өскен. Аарыг өөскээн регионнарның аразында Тыва 81 дугаар черде турар.

Людмила Салчак аарыг Мөңгүн-Тайга кожуунда өөскээнин демдеглээн. Ында 11 аарыгның үнген дөзү илереттинген болгаш, 140 контактылыг кижилер бар. Бот-кызыгаарлаашкында 220 кижи олурар, оларның 84- школачылар. Байырлал хүннеринде кожуун-сумуларның удуртукчулары эпидайыыл чок чорукка хамаарыштыр хемчеглер алдынмаанын сайгарып чугаалашкан. Садыг объектилеринде хыналда чок, профилактиктиг чугаалажыышкыннар чоруттунмаан. Тываның девискээринде коллективтиг иммунитет хевирлеттинмээнинден ам-даа хөй аарып болурунуң айыылы бар. Ынчангаш маска кедер чурумну ам-даа сагывышаан, социал дистанцияны болгаш ажылчын олуттарга, хөй-ниити черлеринге дезинфекцияны чорудары чугула.

#аппаратное #коронавирус #роспотребнадзорТувы #совещание #правительствоТувы #монгунтайга

Предыдущая запись
Улусчу дружинниктерниң дузазы-биле
Следующая запись
Социал картофель Бай-Тайгада
Меню