Чурттакчыларга кыйгырыг

Тываның Баштыңының хүлээлгезин түр күүседип турар Владислав Ховалыг республиканың чурттакчы чонунга кыйгырыгны кылган. Ооң чугаалааны-биле алырга, регионнуң чазаа ковидке удур шупту хемчеглерни ап турар. Немей оруннарны белеткээн, РФ-тиң Кадык камгалал яамызы-биле вакциналарны 10 муң чедир чорударын дугурушкан, тарылга кылыр пунктуларны немей тургускулаан, аарыг кижилерни эм-таң-биле хандырып турар, эмчилерге камгалал херекселдер чедер. Ындыг-даа болза коронавирустан аараан кижилерниң саны хүнден хүнче немешпишаан. Ол дээрге-ле хамаатыларның санитарлыг негелделерни күүсетпейн турары болур.
«Чаңгыс чер-чурттугларым, силерни кыйгырып тур мен. Республиканың чазаа ковидке удур шупту ажылдарны кылып турар: РФ-тиң Кадык камгалал яамызы-биле вакциналарны 10 муң чедир бисче чорударын дугурушкан, тарылга пунктулары немей тургустунуп турар, эм-таң-биле хандырылга чедер, эмчилерге камгалал херекселдер бар. Ам чүгле силерден болгаш силерниң харыысалгаңардан улаштыр чүү болуру хамааржыр: чок болза – байдал стабильдиг туруп болур, чок болза – эрткен чылдың халаптыг байдалдары катаптап болур» — деп, ол чугаалаан.
#тыванын_аныяктары
#Аппаратное_Главы
#стопкоронавирус
#вакцинация_населения

Предыдущая запись
Кудалар кызыгаарлаашкынныг эртер
Следующая запись
Конкурс «Городские интонации»
Меню