Чурттакчы чонга тайылбыр

Дүүн кежээ, 18:30 турда, Чөөн-Хемчиктиң чагырга даргазы Тюлюш А.Ч. @tulushaleks кожууннуң чонну ажылга хаара тудар төвүнүң даргазы Монгуш М.Д. @marianna.d67-биле кады дорт эфирге чурттакчыларны дүвүредип турар айтырыгларга харыылааннар. Удуртукчулар кожуунда эпидемиологтуг байдалды, социал керээлерниң угланыышкыннарын, ажыл чок чонга пособие акшаларының төлевирин чонга тайылбырлаан.
Чонну ажылга хаара тудар социал керээлер 3 аңгы угланыышкынныг: ажылга тургустунуп алырынга дузалаар, профөөредилге болгаш боду бодунга ажылдаары-биле бизнес-планнарны кылыры. Бо айтырыглар талазы-биле чонну ажылга хаара тудар төпке кээп, тодаргай медээлерни, арга-сүмени ап болур.
А ажыл чок дээш уругларга пособие төлевириниң акшаландырыышкыны бо хүннерде агар санче кирген. Ынчангаш акша-хөреңгини шилчидип эгелээнин дыңнатканнар. Пособие алыкчыларының холунга акшалар бодавыже, келир неделяның эгезинде кирген турар-дыр. Оон аңгыда чурттакчылар чер айтырыы, кожууннуң девискээринге чуртталга оран-савазы-биле хандырылга дээш оон-даа өске айтырыгларны салган. Шак мындыг дорт харылзааларны кожууннуң удуртукчулары доктаамал эрттирип турар. Келир неделяның дыштаныр хүннеринде база чон-биле дорт харылзаа уламчылаар.
Оон аңгыда кожууннуң чагырыкчызы Тюлюш А.Ч. @tulushaleks эт-хөреңги үндүрүүн чогуур үезинде төлеп алырын чурттакчыларга сагындырган.
#имущественныйналог #оплатапособийпобезработице #соцконтракты #стопкоронавирус #чөөнхемчиккожуун #тыва #тыванын_аныяктары_солун #сылдысчыгаш_солун

Предыдущая запись
РЕКЛАМА, ПОДПИСКА, СОТРУДНИЧЕСТВО телеканал Тува-24 , газеты Шын» , «Тувинская правда», «Тыванын аныяктары», «Сылдысчыгаш»
Следующая запись
Тываэкспо: сайгарлыкчыларга деткимче
Меню