Чурттакчы чон корнавирустуң британ болгаш индий хевирлериниң айыылдыын ам-даа ожаавайн турар

Бөгүн чазактың аппарат хуралынга Тываның Кадык камгалал яамызының сайыды А.К. Югайның дыңнатканы-биле алырга, коронавирус хамчыының байдалы бергедээни-биле Кызыл хоорайның 17 дугаар лицейиниң баазазынга халдавырлыг аарыглар салбырын немей ажыдар дугайында шиитпир хүлээттинген. Аңаа 150 орунну салыр.

«Чурттакчы чон коронавирустуң өскерилген хевирлериниң кайы хире ондактыын бүрүнү-биле угаап-билбейн турарын демдеглезе чогуур. Британ болгаш индий штаммнар эң-не айыылдыг болуп, аарыг аар хевирге эртер. Амгы үеде эмнелгелерниң чаңгыс палатазында төрел-бөлүк кижилер чыдар. Ол дээрге куда-дой болгаш өске-даа хемчеглерже барып, санитарлыг негелделерни сагывааны болур. Бир кижи аарыгны чиик эртер, бир кижи аар аарыыр. Массалыг хемчеглер таварыштыр кижилер айыылдыг штаммнарның нептерээрин болдурбушаан. Бир эвес чурттакчы чон угаап-билип, массалыг хемчеглер эртттирерин соксатпас болза, кандыг-даа күш болгаш эм-таң маңаа дуза катпас» — деп, кадык камгалал сайыды демдеглээн.

#стопкоронавирус #аппаратхуралы #тыванын_аныяктары

Чурукту интернеттен алган

Предыдущая запись
Айдын Сарыглар: «Берегите себя, оставайтесь дома!»
Следующая запись
Тыва коронавирус хамчыының өөскээни-биле 2-ги черде турар
Меню