Чазактың айтыышкынын хажыдып турар

✅ Бөгүн Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның удуртуп эрттиргени чазактың аппарат хуралының бирги айтырыы ковид аарыынга хамаарышкан.

✅ Республиканың кол санитар эмчизи Людмила Салчактың дыңнатканы-биле алырга, хүн бүрүде коронавирус аарыының нептерээр талазы-биле Тыва чурттуң иштинде 42 дугаар черде турар. Эрткен неделяда Кызыл хоорай, Барыын-Хемчик, Өвүр, Тожу, Мөңгүн-Тайга, Кызыл кожууннарга ковид аарыы өөскээн.
Аарыг чыпшынган чурттакчыларның сайгарылгазын көөр болза, колдуунда эрге-хоойлу органнарының ажылдакчылары база ажыл чок улус хөй аараан болуп турар. Ынчангаш ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының ажылдакчылары Чонну ажылга хаара тудар төптер таварыштыр чурттакчылар-биле ажылды чорудуп, ковид аарыынга удур тарылганы салдыртыры, ПЦР-тестилерни эртери дээн ышкаш хемчеглерже кол кичээнгейни углаан.
Оон аңгыда ТР-ниң Баштыңының Айтыышкынын хажыдып, банкет залдарында байырлалдар ам-даа эртип турарын кол санитар эмчи демдеглээн. Бо таварылгада банкет залдарының ээлери үнер-кирер эжиктерин дуглап, кижилерниң амы-тынынга айыылдыг байдалды тургузуп турар. Бо таварылгада электри удазыннарынга замыкание болуп, өрт халавы бооп болурунуң айыылы бар. Аристократ, Причал, Саяннар, Татьяна, Алдын-Доос кафе-рестораннар хажыдыышкынны кылып турарын айтыры чугула.

Оон аңгыда Людмила Салчак Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгга хөй-ниити чемненилге черлеринче болгаш хөй ажыл-чорудулгалыг төптерге келген чоннуң 75 хуу долдуруушкуну-биле ажылдаарын саналдаан.

#аппаратхуралы #чазак #тыва #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Чоон-Хемчикте аныяктар
Следующая запись
Дөрткү чалгыгга чедирип болур
Меню