Чагырыкчының тайылбыры

Чазак Даргазының оралакчызы Шолбан Хопуя аппарат хуралынга коронавируска удур оперативтиг штабтың ажыл-чорудулгазынга чамдык кожууннарның удуртукчулары киришпейн турарын демдеглээн. Ол дээрге Ак-Довурак хоорайның база Чөөн-Хемчик кожууннуң удуртукчулары болур.
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол аппарат хуралынга ол-ла дораан Чөөн-Хемчик кожууннуң чагырыкчызы А. Тюлюш-биле дорт харылзажып, оперативтиг штабтың ажыл-чорудулгазынга чүге киришпейн турарын айтырган. А. Тюлюш кожуун деңнелинге эрткен хемчег болуп турганындан киржип шыдаваанын тайылбырлаан. А Тываның Баштыңы ооң харыызын чөптүг кылдыр хүлээп алган.
#кара_оол #аппаратноесовещание #стопкоронавирус #тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш

Предыдущая запись
Кызылга 2021 декабрь 31-ге чедир арага сатпас
Следующая запись
Аарыг илереттинмээн
Меню