Бо хүнгү медээ езугаар 70 аарыг кижи немей бүрүткеттинген

✅ Бо эртенги медээлер-биле алырга, Тываның девискээринде коронавирус аарыындан 107 кижи эмнеттинген. Оларның аразында 40 уруг бар. Ынчалза-даа бир хонук дургузунда 70 аарыг кижи немей илереттинген. Девискээр аайы-биле алыр болза, Кызыл хоорайда эң хөй (26) кижи аараан.

70 аарыг кижиниң 34-ү эр, а 36-зы херээжен улус. Назы-хар аайы-биле алырга, 17 харга чедир 10 уруг, 18-тен 49 хар чедир 37 кижи, 50-ден 64 харга чедир 12 кижи база 65 хардан өрү 11 кижи аараан болуп турар.
Бо чылдың январь 1-ден тура, республиканың девискээринге 14 286 лабораторлуг бадыткаттынган аарыг кижи бүрүткеттинген.
Стационарлыг госпитальдарда 487 эмнедип чыдар кижилерниң 452-зи лабораторлуг бадыткаттынган, назы четпээннер – 63, иштиг херээженнер – 15. Берге байдалда 98 кижи, кадыкшылының байдалы ортумак деңнелде 378 кижи эмнедип чыдар. Бир хонук дургузунда 52 кижини эмнелгелерже чыттырган.

ИВЛ аппарадында 21 аарыг кижини кошкан, хөрээнге дегдирген 19 кижи амбулаторлуг эмнээшкинни ап турар. Стационарда 347 кижи эмнээшкинни албышаан.
Бо хүнде хостуг орун фондузу 23,9 хуу.

Чыл эгезинден бээр коронавирус аарыындан 255 кижи мөчээн.

Call-төптер-биле бир хонук дургузунда 510 кижи харылзашкан. Лабораторлуг шинчилгелер түңнелдериниң дугайында 414 смс-дыңнадыышкыннарны чоруткан.
Ниитизи-биле бүрүн тарылганы 86 595 республиканың чурттакчылары алган.

ТР-ниң Кадык камгалал яамызының медээзинден Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

#Стопкоронавирус #Здоровьевприоритете #Оперативнаяинформация

Предыдущая запись
 Как оформить льготную парковку лицам с ограниченными возможностями здоровья
Следующая запись
ТӨРЭЭН ДЫЛЫМГА
Меню