Башкылар хөй аараан

Бо неделяда аппарат хуралынга республиканың кол санитар эмчизи Людмила Салчак школачылар аразында коронавирус аарыының байдалын илеткээн. «Чаа коронавирус аарыындан аараан улустуң 12 хуузу 17 харга чедир бичии уруглар болуп турар. Сентябрь 1-ден тура, 192 уруг аараан. Ол дээрге аарыг улустуң 0,3 хуузу. Башкылар 223 кижи — 1,8 хуузу. Бо хүннерде 51 өөреникчи эмнедип турар (0,1 хуу). Школадан – 223, уруглар садындан 106 башкы аарып турар. Бичии уруглар чаа коронавирус аарыын чиик эртип турар».
«Хүннүң-не аарыг улус-биле харылзажып турар эмчилерден артык хөй башкыларның аарып турары илереп турар. Ол дээрге бодунуң кадыкшылынга харыысалга чок болуп турарында. Ынчангаш амы-хууда арыг-силигни сагып, санитарлыг негелделерни хажыдыышкын чокка күүседири чугула. Школачылар аразында байдал чүгээр эки үени ажыглап, уругларны школага өөредири кол. Интернет таварыштыр ырактан өөредири кажан-даа чаңчылчаан кичээлдерни солуп шыдавас дээрзи билдингир. Чүгле ЕГЭ шылгалдаларын эки дужааган уруглар дээди өөредилге черинче кирип алырын билир болгай бис» — деп, аппарат хуралынга Шолбан Кара-оол дыңнаткан.

#Чазак #Тыва #аппаратхуралы #стопкоронавирус #Караоол #Тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш_солуннар

Предыдущая запись
Өлүмнү кайда садып турарын дыңнат
Следующая запись
COVID-19
Меню