Байдалды илеткээн

Социал четкилерде республиканың кадык камгалал яамызының арыннарында дыңнадып турары-биле алырга, бөгүн Владислав Ховалыгның удуртуп эрттиргени чазактың аппарат хуралынга сайыт Анатолий Югай «Байлак» дыштанылга лагеринге ковидтен аараан уругларның база ажылчыннарның байдалын илеткээн. Оон аңгыда Тываның Кадык камгалал яамызының сайыдының хүлээлгезин түр күүседип турар Анатолий Югай республикада Covid-19 хамчыктың нептерээнин болгаш чурттакчыларның ук аарыгга удур тарылга эртип турарының дугайында дыңнаткан.
Июнь 28 эртениниң медээзи-биле алырга, республиканың уруглар эмнелгезиниң халдавырлыг аарыглар госпиталында 35 уруг чыдар, Аграрлыг лицей-интернатта эмчилерниң хайгааралының адаанда лагерьге турган 39 уруг база 4 ажылчын бар. Тываның тудуг техникумунуң хөй-ниити чуртталга бажыңында 92 уруг база 26 ажылчын хайгааралда чыдар.
Бир хонук дургузунда лабораторлуг бадыткаттынган ковидтен аараан 80 кижи илереттинген. Ол сан-түң ооң мурнунга хүнге деңнээрге, 13 муниципалдыг тургузуглардан 26 кижиге эвээжээн.
Ниитизи-биле 948 пациент эмнээшкинни ап турар, стационарда – 512, амбулаторлуг – 436. Аарыгны аар эртип турар кижилерниң саны – 90, ортумак чадада – 422.
ИВЛ-де 2 кижи, НИВЛ – 11 аарыг кижи. Хостуг оруннар фондузу 18,7 хуу болуп турар. Оон аңгыда Республиканың дугаары 1 эмнелгезиниң терапевт корпузунга халдавырлыг аарыглар госпиталын ажыдарынга белеткел чоруп эгелээн.
Июнь 28-ке чедир тарылганың бирги кезээн 61477 кижи алган, ооң иштинде хоочураан аарыглыг кижилер – 18099 азы 29,4 хуузу. Республикада тарылганың планы 49.6 хуу күүсеттинген, ол дээрге Россияның ортумак көргүзүглеринден 19,3 хуу хөй.
Регионнар аразында тарылганың күүселдезинге хамаарыштыр Тыва 4-кү черде. 100 муң кижиге хамаарыштыр тарылганың уделдиг темпизи 293 кижи болуп турар. Ниитизи-биле Тыва 85 регионнарның иштинден тарылганың уделдиг темпизинге хамаарыштыр 50 дугаар черде.
Вакцинаның 2 кезээн долузу-биле алган 48912 кижи бар, ооң иштинде 60 хардан өрү 10282 кижи бар.#тыванын_аныяктары
#Аппаратное_Главы
#минздравТувы
#стопкоронавирус
#вакцинация_населения

Предыдущая запись
Повернуть антенну и проверить кабель: как наладить прием ТВ в случае пропадания сигнала
Следующая запись
Будьте внимательны! Доверяйте только официальному порталу стопкоронавирус.рф
Меню