2021 чылда коронавирустан 45 кижи мөчээн

Бөгүн Тываның Баштыңының хүлээлгезин түр күүседип турар Владислав Ховалыгның башкарып эрттиргени чазак хуралынга коронавирус аарыының республикада байдалын сайгарып чугаалашкан. Росхереглелхайгаарал албанының удуртукчузу Людмила Салчактың дыңнатканы-биле алырга, неделя дургузунда 1283 аарыг кижи илереттинген. Ындыг кончуг эвес-даа болза, 3,2 хууда аарыг чавырылган. Ынчалза-даа байдал ам-даа нарын болуп артпышаан. Пандемияның эгелээнинден бээр бистиң республикавыс Россия иштинде 12-ги черге турар, а бир хонуктуң дургузунда аарыг кижилерниң санындан алырга, июль 14-тен тура, чурттуң иштинде бирги черже үнген.
Эрткен неделяда колдуунда ажылдап турар улус аараан – 43,6%, ажыл чок – 20%, пенсионерлер 16,8% болган.
Тываның кол санитар эмчизи эпидемиологтуг негелделерни шыңгыы контрольга алырын сүмелээн, оон аңгыда хыналда үнүүшкүннерни күштелдирер. Ол ышкаш аарыг кижи-биле дорт харылзаалыг турган улусту вируска удур эмнер-биле хандырары чугула дээрзин ол саналдаан.
Владислав Ховалыг ук саналды регионнуң арга-шинээн көрүп тургаш, сайгарып көөрүн дааскан.
Коронавирус хамчыының байдалынга хамаарыштыр кадык камгалал сайыды А.К. Югай улаштыр илеткээн. Амгы үеде 6865 кижи ковидтен эмнедип турар, хостуг оруннар фондузу 14,1 хууда. 2021 чылдың эгезинден тура, коронавирус аарыындан 45 кижи мөчээн.
Сайыттың дыңнатканы-биле алырга, 59619 кижи коронавируска удур тарылганы долузу-биле алган. Ындыг-даа болза Кызыл хоорайда, Кызыл, Чеди-Хөл, Тес-Хем, Эрзин кожууннарда тарылга ажылы эреңгей чоруп турар. Бо айтырыг эң ылаңгыя 65+ ондактыг бөлүкке хамааржыр.

#стопкоронавирус #тыва #аппаратхуралы #врио #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Выборы 2021: камер на избирательных участках станет больше
Следующая запись
Ондактыг оруктарны эде кылырын В. Ховалыг дааскан
Меню