Өөредилгениң шынарынга хамаарыштыр тода харыы чок

Бо хүнгү чазактың аппарат хуралынга республикада эпидемиологтуг байдалдың болгаш чоннуң кадыкшылын камгалаары-биле айтырыгны чидиг чугаалашкан. Эпидемиологтуг байдалга хамаарыштыр удуртукчу бүрүзү хууда харыысалгалыг болурун чидии-биле сайгарган.
«Бо хүнгү чугаавыстың соонда, өөредилге яамызы коронавирус хамчыынга хамаарыштыр кандыг хемчеглер кылыр силер» — деп, республиканың Баштыңы Юрий Ооржактан айтырган.
«Шимчеп турар схема школаларда ажылдап турар. Чижээлээрге, бир класс өөренип олурда, өске класстың уруглары чапсарлап турар. Бо схеманы сагып турар-даа болза, уруглар чаңгыс черге чыглып келир. Оон аңгыда школачы бүрүзү столоваяда аяк-шынаа тускай» -деп, ол илеткээн.
«Ковид аарыы школаларга өөренмезиниң чылдагааны эвес болур ужурлуг. Өөредилгениң шынарынга хамаарыштыр адекваттыг харыы чок-тур. Школалар аарыгның дөзү болбазын дээш кандыг хемчеглер алыр силер? Дистанциялыг өөредилгеже-даа шилчиир болза, уругларны чаңгыс черге олуртуп шыдавас силер. Массалыг хемчеглер болдурбазы-биле, янзы-бүрү ажылдарны кылыңар. Бо үеде коронавирус аарыы нептереп турарын көрүп тур бис» — деп, Шолбан Кара-оол түңнээн.
Мира КОНГУЛ-ООЛ
#стопкоронавирус #тыва #чазак #аппаратноесовещание #тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш_солуннар

Предыдущая запись
Чон-биле удур-дедир харылзаа оперативтиг болуру албан
Следующая запись
Онлайн-хемчеглер көзүлбейн турар
Меню