Тывага самбо школазын ажыдар

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг алдарлыг спортчу, самбожу Саян Хертек-биле ужурашкаш, ооң санал-бодалын дыңнаан.

«Тыва сураглыг спортчулары-биле алдаржаан. Оларның бирээзи – Саян Хертек. Ол амгы үеде Москвада чурттап турар, ынчалза-даа биче төрээн черин утпайн чоруур. Ооң төрээн республиказынга спортту сайзырадып, самбону аныяк-өскен ортузунга хөгжүдер дээн саналын деткидим.

Тываның Спорт яамызы чүгле самбо спортчуларынга чаа спортзалын белеткеп турар. Бичии чаштарны өөредир тренеривис белен бар-дыр. Саян – Россияның алдарлыг спорт мастери, самбога Россияның 7 дакпыр чемпиону, делегей кубогунуң эдилекчизи, самбога делегей чемпиону. Бо хүннерде ол респубилканың янзы-бүрү булуңнарынга чедип, аныяк-өскенге мастер-класстарны көргүзер. Аныяктар ону четтикпейн манап турарлар.

Мени бистиң спортчуларывыстың биче сеткилдии магададып турар. Сээң мурнуңда делегей чергелиг кижи олурар, ынчалза-даа чугаалажы бээриңге – эмин эрттир биче сеткилдиг. Эң-не кол чүүл – кижи болуп артары деп чүве ол чадавас. Алдарлыг чаңгыс чер-чурттуувустуң эгелээшкинин деткиир бис» — деп, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг бодунуң блогунда бижээн.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Предыдущая запись
1 апреля состоится Всероссийская акция «Сдаем вместе ЕГЭ»
Следующая запись
Аныяктарны шыдыраа оюнунче хаара туткан
Меню