Тана Тюлюш Олимпий оюннарынга киржир күзелдиг

Тана Тюлюш ийиги класстан тура-ла, хүреш секциязынче барып эгелээн. Ол ам чаа-ла 16 харлыг болза-даа, хостуг хүрешке Турцияга болуп эрткен делегей чергелиг чемпионаттың хүлер шаңналының эдилекчизи болган. Амгы үеде ооң тренери — Аржаан Сарыг-оол. Ол ышкаш хостуг хүрештиң аргаларынга Тываның билдингир спортчузу Лориса Ооржак өөредип турар.

Турцияга ол 49 кг деңзиге хүлер медальды чаалап алганын сагындыраал.

Тана Ээрбек ортумак школазының 9-ку клазын дооскан. Амгы үеде Олимпийжи курлавыр школазында өөренмишаан, Минскиге болур бүгү делегейниң турниринге белеткенип эгелээн.

Тана Тюлюш келир үеде Олимпий оюннарының чемпиону болур сорулганы салып, харын-даа ат-сураглыг чаңгыс чер-чуртуу, тренери Лориса Ооржакты ажыр ойнаар күзелдиг.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Чурукту социал четкилерден алган

Предыдущая запись
На территории ВДНХ начинается подготовка к проведению Международной выставки-форума «Россия»
Следующая запись
Активной молодежи Овюра и Монгун -Тайги рассказали, почему важно стать донором крови
Меню