Спорт — амыдыралдың нормазы

Өвүр кожууннуң төвү Хандагайты суурнуң Доржу Казакин аттыг стадионунда «Демография» национал төлевилелдиң иштинде «Спорт – амыдыралдың нормазы» федералдыг төлевилел езугаар спортчу шөлчүгешти тургусканындан бээр мугур 1 чыл эрткен. Ол кажан-даа хостуг турбас, аңгы-аңгы хар-назылыг кижилер келгеш, бодунга күш киирип, янзы-бүрү сула шимчээшкиннерни кылып турар. Суурнуң чону шөлчүгешке камныы аттыглар, ынчалза-даа чоннуң үзүктел чок кээп турарындан тренажерларның ажылдаары арай баксырап турар. Үезинде суурнуң чагырга чериниң ажылдакчылары аңаа барып, чаартылганы кылып турарлар.
«Шөлчүгештиң ажыдыышкынындан эгелеп, ооң чаңгыс-даа ээн турган үези чок деп болур. Немей база мындыг чараш шөлчүгештер ажыттынар-ла болзун» — деп, Онза байдалдар яамызың ажылдакчызы Делгер Монгуш чугаалаан
Предыдущая запись
Сентябрь 9-тан 16-га чедир Тывага хуусаа бетинде бадылаашкын эртер
Следующая запись
Долгожданный ремонт в подъездах
Меню