«Шыкка хүреш» спортчу оюннар эгелээн

Май 26-дан июнь 1-ге чедир Кызыл хоорайга бичии оолдар ортузунга «Шыкка хүреш» спортчу оюннар эгелээн.
Спортчу оюнну Кызыл хоорайның мэриязы ыраккы Каа-Хем суурга эрттирген, а «Чоннуң оолдары» хөй-ниити организациязының идепкейжилери «Южный» микрорайонга организастаан.
«Шыкка хүреш» спортчу оюннуң үезинде оолдар национал хүрештиң аргаларын өөренип албышаан, чараш девигниң чажыттарын шиңгээдип алган. Ооң-биле чергелештир элээди оолдарга арага-таакпының хоразының дугайында тайылбырлаан.
Спортчу оюннар дараазында «Правобережный» микрорайонга база солагай талакы дачаларның девискээринге эртер.
«Шыкка хүреш» оюннарны Тываның аныяктар херээниң талазы-биле агентилели, Кызыл хоорайның мэриязы, «Чоннуң оолдары» хөй-ниити организациязы база Тывада «Молодежка/ОНФ» организациязы организастап турар.

Чуруктарны Интернет четкизинден алган.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
«Добрые Сердца Тувы» помогли одиноким пенсионерам с уборкой в доме
Следующая запись
Эмчи даңгына болгаш тажыны шилээн
Меню