Сарыг-Септе чыынды командаларның спортчулары белеткелди эртип турар

📍Каа-Хем кожууннуң Сарыг-Сеп суурунда чыынды командаларның спортчуларынга белеткенир таарымчалыг байдалды тургускан. Республикада бир дугаар бүрүн белеткелди хостуг хүрештиң спортчулары эгелээн. Улаштыр бокска, дзюдога болгаш спорттуң өске-даа хевирлеринге чыынды командалар белеткелин эгелээр.

📍Регионнуң хостуг хүрешке чыынды командазында 33 мөге киргенин сагындыраал. Оларның аразында 18 хардан 23 харга чедир мөгелер бар. Олар октябрь 1-де эгелээр Россияның бирги чери дээш турнирге база октябрь 14-те Якутияга болур Коркинниң адынга тураскааткан Гран-при маргылдаазынга белеткенип турарлар.
📍Тываның чыынды командазында Сайын Казырык, Кежик Чымба, Чаян Монгуш, Хүреш-оол Дондук-оол дээн ышкаш ат-сураглыг аныяк спортчулар кирип турар.

📣«Чурттуң бирги чери дээш турнирге кызымаккай белеткенип тур бис. Тренировкалар хүннүң-не болур. Белеткениринге-даа, чурттаарынга-даа таарымчалыг байдалды тургускан. Аажок таарзындывыс. Бо белеткел чыышты организастааны кончуг эки деп бодалдыг бис» — деп, Сайын Казырык журналистерге чугаалаан.
#тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Соңгулда комиссиязының участок кежигүннери Чагытай хөлдүң эриинде чурттакчыларга четкен
Следующая запись
Сай-Даш Монгуш – аныяк блогер-хайгааракчы
Меню