Руслан Очур – «Часпас адыгжы» аттың эдилекчизи

✅ Руслан Очур часпас адыгжы болурундан аңгыда, ол – Кышкы универсиада 2019-туң От эстафетазының киржикчизи. Ук спортчу хемчег 2018 чылдың сентябрь 20-де, Бүгү-делегейниң студенчи спорт хүнүнде, Италияның Туринден эгелээнин сагындыраал.

Руслан Очур Улуг-Хем кожууннуң Шагаан-Арыг хоорайга 2007 чылда школаны дооскан. Школа дооскаш, озал-ондак айыылының түңнелинде, бирги бөлүктүң инвалиди болуп, улаштыр эртем чедип, өөренир аргазын чидирген. Амыдыралдың берге баайдалынга таварышса-даа, ол шыдамыккайын, туруштуун көргүскен. Ол 2014 чылда ча адарынга Россияның чемпионадынга мөңгүн шаңналдың эдилекчизи болган. Бо үеден эгелээш Руслан Очур Россияның чыынды командазынче кирген.

Кышкы Универсиада-2019-туң От эстафетазынга киржир аас-кежиктиг болганынга канчаар-даа аажок өөрүп турарын ол дамчыткан: — Универсиада-2019 мээң чуртталгамда чугула болуушкуннарның бирээзи болур. Сибирь регионалдыг округка Красноярск хоорайга кышкы студенчи оюннар эрткенинге өөрүп тур мен. Универсиада 2019 дээрге мээң чуртталгамда кайгамчыктыг чырык, чараш болуушкуннарның бирээзи, ооң бир кезекчигежи кылдыр киржип турарым чуртталгамда уттундурбас бооп арткан.

Руслан Очур – аайы-биле харык-шинээ кызыгаарлыг болза-даа, аныяк-өскенге үлегер-чижектиг спортчу. Ооң дугайында «Тываның аныяктары» солунга чаңгыс эвес удаа бижээн бис.

Алена НАН-ХОО.
#спортчу #кадыкшыл #декада #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Эртемден алышкылар – Али биле Ахмед Аль-Зубейди
Следующая запись
Онлайн-встреча с Главой республики: «Нам всегда снится Тува»
Меню