Наадым-2020

671

Улуг-Хем кожууннуң Арыскан сумузунда Буян-Бадыргы, Сайзана Дамдын-оолдарның аныяк өг-бүлези — 2020 чылдың «Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилери. Олар амыдыралче быжыг тура-соруктуг, эп-найыралдыг шымнып киргеннер.
Буян-Бадыргы — саарлыкчы, суурунуң чонунга хүннүң ажыглаар хереглел барааннарын сатпышаан, дузалал ажыл-агыйын сайзырадып, кыштаг-хораа тудуп, хой малын өстүрүп эгелээн. Буян-Бадыргының ада-иези база күш-ажылчы кижилер. Ачазы Мергенниң ук-төөгүзүнден малчыннар.
Сайзана — Арыскан ортумак школазында психолог башкы база төөгү башкызы болуп ажылдап чоруур.
Найыралдыг аныяк өг-бүле суму, кожуун чергелиг янзы-бүрү мөөрейлерге сумузунуң, кожуунунуң адын багай эвес камгалап, чедиишкинниг киржип турарлар.
2017 чылда Бүгү-россияның «Чылдың өг-бүлези» деп мөөрейниң муниципалдыг чадазынга киришкеш, «Көдээде тергиин аныяк өг-бүле» деп номинацияга 1-ги черни ээлээннер.
Сайзана Дамдын-оол 2018 чылда «Шагаа Даңгыназы» мөөрейге киришкеш, «Улуг-Хем кожууннуң Ай-Хүн херелдиг Алдын-Даңгыназы» деп атка төлептиг болуп, республикага Улуг-Хем кожуунну төлээлеп киришкеш, ийиги черни чаа­лап алган.
Эрткен чылын кожуунга Башкылар хүнүнге тураскаадып эрткен «Кадын-Башкы», «Нойон-Башкы» деп мөөрейлерге база-ла «Улуг-Хем кожууннуң Кадын-Башкызы-2019» деп ат­ты болгаш көрүкчүлерниң үнелелин бүзүрелдии-биле чаалап алган. Буян-Бадыргы, Сайзана — ийи чараш кыстарны кижизидип өстүрүп чоруур аныяк ада-ие. Уруу Оргаадай — 2-ги классчы, ол база Улуг-хем кожууннуң «Бичии даңгыназы» деп аттың эдилекчизи. Бичии кызы Онзагай ам 2 харлыг.
«Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» губернатор төлевилелинге киржир дээш шагда-ла белеткенип эгелээн бис. Эрткен чылын-на кыштаавысты, кажаа- хорааны тудуп алган бис. Ынчангаш суурнуң чону бо чылын шилилгени кылырга, шупту чүүлдеривис белен болгаш, бергелерге таварышпаадывыс. 200 баш шээр малды июль айның эгезинде Кежик Калбак-кыстың өг-бүлезинден хүлээп алдывыс» — деп, аныяк малчын Буян-Бадыргы Дамдын-оол #Тыванын_аныяктары солуннуң штаттан дашкаар корреспондентизи Алена Нан-Хоога чугаалаан.

, , , , , , ,
Предыдущая запись
Дензен Салчак. Звезда студенческого ансамбля «Өлчей»
Следующая запись
Аныяктар мал чеминиң белеткелинде

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Меню