Хары угда 20 медальдыг чанып келгеннер

Кикбоксингиге Россияның бирги чери дээш Анапа хоорайга болуп эрткен маргылдаага 2006-2007 чылдыг уруглар аразынга 44 кг 1-ги черни Өвүрнүң спорт школазының кижидикчизи Сайлык Салчак чаалап алган. Тренер башкызы – Аяс Хертек.

«Сайлык спорттуң бо хевирин бичии класстардан тура сонуургаар. Кикбокс секциязынга кирип алгаш, бодунуң кызымаа-биле аңгы-аңгы маргылдааларга киржип, шаңналдыг черлерни ап турар» -деп, тренери Аяс Хертек чугаалаан.

«Спорттуң кайы-даа хевиринге сонуургалыңар оттуруңар. Спорт дээрге кадык овур-хевир, кадык амыдырал. Спорт амгы үеде модада. Бурунгаар чүткүлдүг болур болзуңарза-ла, тиилелге мурнуңарда» – деп, Сайлык бичии уругларга, эш-өөрүнге үргүлчү чугаалап турар.

Анапа хоорайга Тывадан ниитизи биле 40 кижи бо маргылдаага киржип чораан. Оларның иштинде 3 тренер база 2 судья бар. Маргылдааның түңнелинде 10 алдын, 2 мөңгүн, 8 хүлер медальдарлыг чанып келгеннер. «Россияның спорт мастери» деп атты 3 спортчу күүседип алган.

#тыванын_аныяктары_спорт

Предыдущая запись
«Россияның школачылар шимчээшкининиң» одуруунче идепкейжилер кирген
Следующая запись
Тываның парламентизи уругларның эрге-ажыын камгалаар бүрүн эргелиг төлээзин бадылаан
Меню