Елизавета Монгуш: Спортчу маргылдаага аныяктар идепкейлиг киришкен

Сарыг-Сеп суурга бүгү Россияның маңнаарының хүнүнде «Нацияның крозу-2022» маргылдаа эрткен. Бо спортчу хемчег чонну кадык амыдыралче хаара тудуп, күш-культура болгаш спортче сонуургалын оттурган. Ниитизи-биле маргылдаага 20 кижи киришкен. Оларның аразында хоочун спортчулар база бар.

Елизавета Монгуш, Сарыг-Сеп суурнуң чурттакчызы: — Черле аныяамдан тура спортка ынак мен. Узунун маңнаар маргылдааларга киржип, шаңналдыг черлерни доктаамал ээлээр турдум. Бо удаада база 3,7 км дистанцияга ийиги черни алдым. Каа-Хем кожууннуң Бурен-Хем, Усть-Бурен дээш өске-даа суурларындан киржикчилер келген. Аныяк-өскен база идепкейлиг киржип турары өөрүнчүг болду.

«Нация крозу» маргылдааның эң-не аныяк киржикчизи Доржу Хуурак, эң-не арга-дуржулгалыг киржикчизи Надежда Минеко, эң улуг назылыг спортчузу Кан-оол Сарыглар болган.

Мира КОНГУЛ-ООЛ
#спорт

Предыдущая запись
Буян Салчак: Соңгулдага киржири – кижи бүрүзүнүң хамааты хүлээлгези
Следующая запись
Блогеры-наблюдатели рассказали об итогах второго дня голосования
Меню