Эки турачы организациялар ортузунга спартакиада эрткен

ТР-ниң Аныяктар херээниң талазы-биле агентилел, Кызыл хоорайның аныяктар, спорт, культура департаментизи болгаш Тываның Молодежка/ОНФ организациязы волонтержу организациялар ортузунга спартакиаданы организастаан. Хемчегни Частың болгаш күш-ажылдың байырлалынга тураскааткан.

Маргылдааның киржикчилери волонтерлар дээрге идепкейжи аныяктар дээрзин бадыткаан. Олар спорт-биле сырый харылзаалыг, бедик спортчу көргүзүглерлиг. Ниитизи-биле спартакиадага 16 команда киришкен.

«Бо хемчегни бир дугаар эрттирип тур бис. Ону моон-даа соңгаар организастап, чараш чаңчыл кылып алыр сорулганы салдывыс. Спортчу маргылдааларның дузазы-биле эки турачыларывысты хаара тудуп, чаңгыс демниг болурун чедип алыры чугула. Бо чылын 16 команда киришкен, ынчалза-даа моон соңгаар киржикчилер улам көвүдээр деп бүзүрээр мен» — деп, Буян Сонам чугаалаан.

#тыванын_аныяктары_спорт

Предыдущая запись
«Байлак Тывам эртинези» көрүлдени түңнээн
Следующая запись
Чаштарның бижээн сөстери сагыш-сеткилди хаара тудуп кээр
Меню