Чедиишкинниң төөгүзү: олимпий оюннарының чемпионнары-биле ужуражылга

Россияның спортчулар эвилелиниң боттандырып турары «Олимпийжи легендалар – Россияның уругларынга болгаш аныяктарынга» бүгү Россия программазы езугаар мастер-классты ат-алдарлыг спортчулар, Олимпий оюннарының чемпионнары Хаджимурат Гацалов, Царгуш Денис база Хаджимурад Магомедов «Херел» спортзалынга эрттиргеннер.

Ужуражылга үезинде спортчулар боттарының чедиишкининиң төөгүзүн уругларга чугаалап берип, бергелерге торулбайн, бурунгаар чүткүлдүг болурун чагып-сургаан.

Оолдар Россияның ат-сураглыг спортчуларын улуг сонуургал-биле дыңнаан. Бичии мөгелер боттарының амдыызында улуг эвес-даа болза, спортчу чедиишкиннери-биле үлешкеннер. Олимпий чемпионнары-биле ужуражылга чылыг-чымчак, найыралдыг, спортчу байдалга эрткен.
Спорттуң легендалары оолдарның холун тудуп, тураскаал кылдыр холунуң үжүүн арттырганнар.
Алдарлыг спортчулар-биле кады чурукка тырттырганы бичии оолдарга уттундурбас болуп артар.

#ЧР_вольнаяборьба_тыва

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.
Б.Ооржактың тырттырган чуруктары.

Предыдущая запись
Молодых специалистов приглашают пройти стажировку в правительстве, министерствах и ведомствах Тувы
Следующая запись
Тес-Хемге Аныяктар хүнүн байырлаан
Меню