Чайгы спартакиаданың ийиги чадазы эгелээн

Бо хүннерде Бии-Хем кожууннуң девискээринде Чайгы спартакиаданың II-ги чадазы эгелээн. Спортчу хемчеглер май 14-ке чедер.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның саналы езугаар эгелээн спортчу оюннарже баскетбол, хол бөмбүү, бут бөмбүүнүң биче хевири, шыдыраа, шашки, стол теннизи, гирь спорту, чиик атлетика болгаш «Күш-ажыл болгаш камгалалга белен мен» программаның нормаларын дужаары кирип турар.

Республиканың Чайгы спартакиадазынга тиилээн команда ангар хевирниң спортчу залын тудар сертификат-биле шаңнадыр. Ийиги черни ээлээн командага кылымал шывыглыг бут бөмбүүнүң шөлүн тудар сертификатты тыпсыр. Үшкү черни ээлээн команда антивандалдыг спортчу шөл тудар сертификатты алыр.

Бии-Хемниң медээзинден Алена НАН-ХОО белеткээн.

#спорт

Чурукту социал четкилерден алган.

Предыдущая запись
«Тыва — бистиң өргээвис» фестиваль болур
Следующая запись
Открыть свое сердце всем… ТувГУ вносит значимый вклад в развитие духовности народа Тувы
Меню